Informasjon om BMO

 

Info        Organisasjonskart        Serviceerklæring        Målsetting        Dokumenter

Hjem.html
Nyheter/Nyheter.html
Bilder.html
Aktivitet.html

Info

Kontakt oss
Kontakt_oss.htmlKontakt_oss.htmlshapeimage_8_link_0


Administrasjonen

Åpningstid: Hverdager 08.00 - 15.45

Fra mai til september er åpningstiden 08.00-15.00.

 

Daglig leder/styrer: Kristin Svendsen

Økonomikonsulent : Helene Digre

Teknisk leder: Odd Arne Arntzen.


Avdelingsledere:

Marianne Ellefsen  (sykehjemsavdelingen)

Nina Salberg(bofellesskapet og dagavdelingen)
Styre

BMO har eget styre, med representanter fra menigheten ( 4 stk.), fra kommunen ( 1 stk.), fra pårørende ( 1 stk.) og ansatte ( 2 stk.).

Styreleder: Torsten Hanssen
BMO består av:

* En sykehjemsavdeling for 30 beboere

* Et bofellesskap med 7 plasser for fysisk friske demente beboere

* En dagavdeling for 10 hjemmeboende brukere.

* I tillegg har BMO 7 omsorgsleiligheter tilpasset beboere med omsorgsbehov.

 Bydelskafé

 Salg av lunsjretter, pizza, salater, rundstykker og vafler.

I tillegg har kaféen et godt utvalg av kioskvarer og brus/mineralvann.
Åpent på hverdager mellom kl.10 og 14. Stengt mandag, lørdag og søndag.

Kaféens meny finner du her.

 Utleie
Kafélokalene er ledig for utleie på kveldstid og i helgene.

Pårørende får leie lokalene til halv pris.


Øvrige utleielokaler

BMO har også andre utleielokaler som egner seg både til kurs/konferansen og til selskaper.

Ta kontakt for administrasjonen for videre informasjon.

 Kapell

Rosenborg kapell ligger i sokkeletasjen på omsorgsenteret.

Her holdes det gudstjenester én tirsdag formiddag i måneden, enkelte søndager og ved høytider.

Kapellet brukes også ved begravelser og bisettelser.
Tilsynslege

 Tilsynslege Børge Widerøe, er tilstede på BMO torsdager 09.00-13.00.

Han er da også tilgjengelig for henvendelser fra pårørende etter avtale.

 Prestetjenesten

 Prestetjenesten ved BMO ivaretas av soknepresten i Bakklandet menighet  med støtte fra prestene i nabosoknene. De besøker BMO hver 14. dag med sangstund, og har ellers kontakt med beboerne etter behov.

 

Presten står til disposisjon for både beboere og pårørende, og kommer gjerne til samtale, bønnestunder eller for å dele ut nattverd ved sykdom.
Avdelingene kan formidle kontakt, eller en kan henvende seg direkte til sogneprest Knut Kittelsaa.

 

Dersom du tilhører et annet trossamfunn, står du selvsagt fritt til å tilkalle din egen sjelesørger. Vi kan være behjelpelig, også med dette.

 

BMOs eier, Bakklandet Menighet er nærmeste nabo til omsorgsenteret og holder til i nabobygningen, hvor også kontorer for ansatte i Bakklandet menighet er å finne.


For mere informasjon, se her